Werkomgeving

Werkomgeving

Je omgeving heeft invloed op wat je denkt en hoe jij je voelt. De sfeer op je werk, de vaste gewoonten en regels, je collega’s en leidinggevende kunnen een rol spelen bij het wel of niet ervaren van werkstress. Dat geldt ook voor de inrichting van je werkplek en de planning van je werkzaamheden.

Bedrijfscultuur

Stressfactoren in je werkomgeving kunnen te maken hebben met de bedrijfscultuur. Dus met de sfeer, de omgangsvormen en de gewoonten en regels. Als je vaak moet overwerken of als je agenda overvol is, vergroot dit de kans op stress. Ook kun je stress ervaren als je te veel of juist te weinig verantwoordelijkheid hebt. Of omdat je te weinig waardering krijgt voor je werk of doordat er een sfeer is van pesterijen en elkaar in de maling nemen. Daarnaast kan ook een lawaaiige, onhygiënische of rommelige werkplek bijdragen aan het ontstaan van stress. De module ondersteunt je bij het herkennen en aanpakken van de veroorzakers van stress op je werk. Hiermee kun je werkstress verminderen, of voorkomen. Je kunt je weer rustiger voelen en weer meer plezier in je werk krijgen.